Sau một thời gian thì mình đã mua 3 len Nikon 105f2.5 AI, 135f2.8 AI, 105f2.8 AFD. Sauk hi test thử để xem 3 len này như thế nào. Tất cả các len mua tại Nhật đồ cũ. Riêng len 24-120N mua mới.

Body D600. Chế độ White Balance Auto. D-lighting Normal.

Len:
105 f2.5 AI quá nổi tiếng với bức ảnh cô gái Afghanistan. Link tham khảo
https://www.vsion.vn/gioi-thieu-ong-...on-105mm-f-2-5
135 f2.8 AI
105 f2.8 mirco AFD.
24-120 f4 N tại 105 f4 để so sánh với kit Nano.

Lúc chụp để bị dư sang ở f8. Nên hình ảnh tham khảo phần nào cho mọi người.
Khẩu 2.5 - 2.8
105 f2.5 t=1/250 ISO=200

135 f2.8 t=1/250 ISO=200

105 micro f2.8 t=1/250 ISO=200Tại f4
105 f4 t=250 ISO=200

135 f4 t=250 ISO=200

105 micro f4 t=1/250 ISO=200

24-120 f4 N t=1/250 ISO=200 tại 105105 f5.6 t=1/250 ISO=320

135 f5.6 t=1/250 ISO=320105 f8 t=1/250 ISO=800

135 f8 t=1/250 ISO=800


Test viền tím khi chụp vào kim loại.
105 f4 t=1/250 ISO=100

135 f4 t=1/250 ISO=100

Nikon 24-1204 f4 Nano f4 t=1/250 ISO=100 tại 105

Nikon 24-1204 f4 Nano f4 t=1/250 ISO=100 tại 105

Link down file gốc JPG và RAW cho mọi người tham khảo: http://www.fshare.vn/file/ZMT2I6Y232SG