ĐĂNG NHẬP | ĐĂNG KÝ
tuannguyen [profile diễn đàn]
tham gia ngày : 31/10/2006
Gallery 1 | Ảnh bộ 1 | Album 0 | Bài viết 2 | Nhóm 0 | Bạn bè 1 | Ảnh yêu thích 0
Kết bạn
Mời gia nhập nhóm Gửi than phiền đến BQT
Lượt người xem: 0
Tổng số bài viết trong diễn đàn: 0
Ảnh mới gửi
 
Chưa có ảnh nào !
 
Lưu bút
 
Gửi Lưu bút
 
 
Ảnh bộ
 
Xem thêm
 
Bài viết
 
Blend màu trong 30 giây với Gadient Map
Blend màu tức là pha trộn màu, điều này sẽ đem lại cho ảnh một cảm giác mới hơn khác hơn. Là quá trình “tái tạo lại cảm ...
Gửi: 11/04/2015
product ft liquid
với nước
Gửi: 02/05/2013
Xem thêm
 
Bạn bè
 

bamboothuy
Xem thêm