ĐĂNG NHẬP | ĐĂNG KÝ
khluyen [profile diễn đàn]
tham gia ngày : 31/07/2013
Gallery 0 | Ảnh bộ 0 | Album 0 | Bài viết 1 | Nhóm 0 | Bạn bè 0 | Ảnh yêu thích 0
Kết bạn
Mời gia nhập nhóm Gửi than phiền đến BQT
Lượt người xem: 0
Tổng số bài viết trong diễn đàn: 0
Ảnh mới gửi
 
Chưa có ảnh nào !
 
Lưu bút
 
Gửi Lưu bút
 
 
Bài viết
 
Khluyen's du ký
Thích đi đó đi đây, và cũng đã đi một số nơi. Thích viết, và cũng đã viết một số bài du ký trên các báo và tạp chí. Th...
Gửi: 06/08/2013
Xem thêm