ĐĂNG NHẬP | ĐĂNG KÝ
ThoPNT [profile diễn đàn]
tham gia ngày : 26/01/2013
Gallery 16 | Ảnh bộ 0 | Album 0 | Bài viết 8 | Nhóm 2 | Bạn bè 0 | Ảnh yêu thích 0
Kết bạn
Mời gia nhập nhóm Gửi than phiền đến BQT
Lượt người xem: 0
Tổng số bài viết trong diễn đàn: 0
Ảnh mới gửi
 
Gửi ngày: 22/11/2014 - 1 bình luận
Gửi ngày: 29/08/2014 - 1 bình luận
Gửi ngày: 29/08/2014 - 0 bình luận
Gửi ngày: 27/03/2014 - 0 bình luận
Gửi ngày: 25/03/2014 - 0 bình luận
Gửi ngày: 25/03/2014 - 0 bình luận
Gửi ngày: 25/03/2014 - 0 bình luận
Gửi ngày: 19/02/2014 - 0 bình luận
Gửi ngày: 04/12/2013 - 0 bình luận
Gửi ngày: 10/11/2013 - 0 bình luận
 
Lưu bút
 
Gửi Lưu bút
 
 
Bài viết
 
Review Camera Iphone8 plus - Đánh giá Camera Iphone8 plus
Rất lâu rồi mình mới lại làm bài review thiết bị, một phần vì bận, một phần vì thực sự vài năm trở lại đây ít thiết bị h...
Gửi: 29/10/2017
Góc ảnh TELE Đại Bác >=200mm
Lúc đầu em tính lập box 70-300IS USM & 70-300L vì thực sự 2 em này chưa có góc ảnh của riêng mình ( có một box 70-300IS...
Gửi: 09/03/2017
Xem thêm