Mình mới quyết định chuyển nghề sang tập trung về nhiếp ảnh ạ, mn có bất cứ job nào cho mình chạy việc với.
Mình mới 98, mong muốn được học hỏi, còn việc lương có thể thảo luận sau ạ.
Mình cảm ơn.

Phone: 0835850454 - Phan Đình Phí Phương