Tôi có flash Canon Speedlite 600EX-RT bi quên pin - chảy nước bên trong. Không hoạt động được.
Nhờ các bác chỉ cho nơi có thể chữa tại Hà Nội.
Cám ơn nhiều.