Các bác có kinh nghiệm giúp đỡ mình vấn đề này với, đã làm đủ cách, reCalibrate, chỉ còn thiếu là bung cái flycam ra nữa thôi


Đã làm như hình trên mà đợi cả 15p nó vẫn 1%, Xin cao nhân trợ giúp. Mình ở Long Thành, Đồng Nai, khu vực giải tỏa sân bay Long Thành 0967732911 (Zalo)