Em đang cần mua ống 24-70II. Bác nào có cho em xin thông tin với ạ.