Thay đổi lens, nên e dư ra 1 CPL Kenko Verinier 58mm và 1 Len Protect 67mm Marumi.
Các bác nào có nhu cầu thì e bán cả 2. CPL = 300K & Len Protect = 120k

Số đt: 098.155.0687