202C9892 by Tuấn Anh Trần, trên Flickr

Công nhận, con 1.4 này phê thật