Chào ngày mới. Đọc tin Covid tụt mood quá, cần bổ sung gấp vitamin H (Hoa) cân bằng tâm trạng.
Tôi đã thấy niềm tin trong ảnh này. Ảnh chụp lúc hoàng hôn mà tôi xem ảnh tưởng bình minh.

#70.