Nhìn ảnh các bác lại nhớ mùa Thu Japan quá. Em up một tấm:

http://farm8.staticflickr.com/7165/6694077609_6aa48867ea_b.jpg

Katsuoji (chùa cổ trên núi Minoh, thuộc Minoh national park, Osaka)
...