Bác ơi, em newbie muốn nhờ bác chia sẻ kỹ thuật để chụp được ra bức ảnh số 7 và 8 được không ạ