Kính thưa mod mình vừa có đăng 1 bài nhận chụp ảnh cưới nhưng bây giờ mình vào lại đã bị mất không thể tìm thấy mặc dù mình đã lưu vào mục chủ đề theo dõi nhưng lục tìm mãi cũng không thấy, rất mong...