Ý tưởng sáng tạo nhưng e thấy ảnh nó hơi ảo nhìn như ghép ấy ạ :)