Tìm kiếm:

Type: Posts; User: randy_tuan

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.04 giây.

  1. Mình không add ảnh trực tiếp trên site được phải...

    Mình không add ảnh trực tiếp trên site được phải ko các bạn? phải thông qua web trung gian nên hơi bất tiện nhỉ
  2. Đẹp quá anh ơi. Mà bay đêm chỗ đáp không đủ sáng...

    Đẹp quá anh ơi. Mà bay đêm chỗ đáp không đủ sáng hơi khó nên em chưa dám bay
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2