Em mạn phép ké cái hình OM-D lên cho các bác dễ hình dung kích thước (so với OM-D*) =))