ĐĂNG NHẬP | ĐĂNG KÝ
VNphoto.net / Gallery » Trở về trang trước
Ông Sáu
  • Bình chọn
  Bình chọn: 0.0 điểm /0 đánh giá
Chú thích của tác giả
Ảnh chụp ông Sáu già hay ngồi tại công viên 30/4 - sống bằng nghề vá và bơm xe.