ĐĂNG NHẬP | ĐĂNG KÝ
 
Untitled
  • Bình chọn
  Bình chọn: 0.0 điểm /0 đánh giá
Yêu thích Thêm Note Xem ảnh lớn Trở về trang trước
 
Chú thích của tác giả
Bình ảnh
Gửi lời bình ảnh
Bạn chưa đăng nhập.
Chỉ có thành viên VNphoto mới có quyền Gửi bình ảnh.
Nếu bạn đã đăng ký, xin hãy đăng nhập ở đây hoặc đăng ký.
Người gửi: Kokoro 13/09/2010
Lần xem: 7616
Được yêu thích: 0
Tổng số Note: 0
Thể loại: Hà Nội | Tĩnh vật - Still Life
Facebook Than phiền
Lấy mã nhúng Xem EXIF
 Các hình ảnh khác của Kokoro
 Ảnh thuộc Album Life in BW
 Thể loại Hà Nội
 Thể loại Tĩnh vật - Still Life
 Các photoNote trên ảnh (0)