Mình vừa đựoc tặng cái máy Half-Frame EE2 nhưng đo sáng nó die và ngừoi tặng bảo là giờ tốc cố định 1/125 . Mấy anh chị cho mình hỏi : trên thân ống kính có 3 vòng chỉnh : vòng ngoài cùng là ASA , vòng trong cùng là chỉnh khẩu à vìng giữa có phải là vòng chỉnh nét ( phong cảnh , chân dung ...) không ? Mình xin cám ơn