mình xài tủ aipo 38ex mới đây tủ bị nhảy số loạn xạ nhờ các bác chỉ dùm chỗ sửa hoặc mua linh kiện thay thế, cảm ơn