Vốn dĩ làm chủ đề này mong mấy bạn nào ở TP biên hòa , Thủ Đức có thể tham gia giao lưu học hỏi kinh nghiệm về máy ảnh, chụp, quay các kiểu. Cùi bắp cũng được. Vui là chính.

Có bạn nào tham gia hoặc có nhóm nào đang hoạt động không mình tham gia với.

Các bạn để SDT hoặc Zalo mình sẽ liên hệ để họp nhóm nha Các bạn.

Paw : 0987456263 (Zui tánh, thân thiện, hết mình vì tuồi trẻ)