Em có đăng ký nick ductan từ 02-04-2007 hồi đó em gà nên không kích hoạt link ,nên lâu nay chỉ vào đọc chứ không up bài được .nếu có thể xin admin gữi cho em lại link kích hoạt được không ? Xin chân thành cám ơn