Lần đầu tiên post bài giao lưu cùng ae ^^
Một số hình ảnh có sử dụng Instagram để chỉnh màu.