Lightroom Classic 2020 có thêm nhiều tính năng mới để cái thiện hiệu suất làm việc, giúp làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn. Sau khi cài đặt và sử dụng thì có 4 tính năng mình cảm thấy hữu ích nhất...