Gửi anh apham, xichlo và BQT,

Em xin BQT đổi nick đang sử dụng:
- Nick đang dùng: Quangg900
- Nick muốn đổi: QuangDx

Lý do:
- Em muốn đổi tên mới dễ đọc hơn để bạn bè dễ nhớ hơn

Chân...