chống rung quá tốt, ở tiêu cự 16mm chụp đêm 1s vẫn cứ là ok, nếu kết hợp với body xh1 hay xt4 thì toẹt cmnv