em cũng đang tìm đèn loại này, trong thành phố Hồ Chí Minh không biết bán ở đâu. Bác nào biết chỉ em nha! cám ơn các bác!