Vậy bác test thử trên Crop 1.3 chưa em đang sài 1d ii nên rất quan tâm T.T