quả thật từ trước đến h em mới được đọc 1 bài rì viu thú vị như vậy :)