Tìm kiếm:

Type: Posts; User: danny_ocean

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.08 giây.

 1. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7ii l APO-Summicron-M 90mm ASPH...

  A7ii l APO-Summicron-M 90mm ASPH
  https://c1.staticflickr.com/5/4613/39201455025_91fdafebd1_c.jpg
 2. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7ii l Summilux-R 50mm...

  A7ii l Summilux-R 50mm
  https://c1.staticflickr.com/5/4645/24484182307_467edca59f_c.jpg
 3. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7ii l Summilux-R 50mm...

  A7ii l Summilux-R 50mm
  https://c1.staticflickr.com/5/4565/38926265072_80deeecde3_c.jpg
 4. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7ii l Summilux-R 50mm...

  A7ii l Summilux-R 50mm
  https://c1.staticflickr.com/5/4565/38892739102_c4f6534296_c.jpg
 5. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7ii l APO-Summicron-M 90mm...

  A7ii l APO-Summicron-M 90mm
  https://c1.staticflickr.com/1/719/32475920734_3bca8779e7_c.jpg
 6. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  Bác thử Capture One xem, phần mềm này giải mã và...

  Bác thử Capture One xem, phần mềm này giải mã và xử lý file raw của Sony rất tốt. Mình thường căn chỉnh sáng tối, tương phản bằng Cap 1 trước rồi mới xử lý tiếp bằng LR/PTS.

  A7ii l APO-Summicron-M...
 7. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7R l Summilux-R 80mm...

  A7R l Summilux-R 80mm
  https://c1.staticflickr.com/5/4480/26290769379_9a24e07d24_c.jpg
 8. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7r l Summilux-R 80mm...

  A7r l Summilux-R 80mm
  https://c1.staticflickr.com/5/4348/36800149391_ecaabdb0ce_c.jpg
 9. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7ii l Summilux-R 50mm...

  A7ii l Summilux-R 50mm
  https://c1.staticflickr.com/5/4341/36183504530_8dae786819_c.jpg
 10. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7ii l Summilux-R 50mm...

  A7ii l Summilux-R 50mm
  https://c1.staticflickr.com/5/4287/35024081491_832ccc1795_c.jpg
 11. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7ii l Zuiko 28/2.8...

  A7ii l Zuiko 28/2.8
  https://c1.staticflickr.com/5/4208/34987152661_e5dc5c6ecf_c.jpg
 12. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  NEX-6 l APO-Summicron-M 90/2.0...

  NEX-6 l APO-Summicron-M 90/2.0
  https://c1.staticflickr.com/5/4228/35030855285_e30b5fe4a6_c.jpg
 13. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7ii l APO-Summicron-M 90/2.0...

  A7ii l APO-Summicron-M 90/2.0
  https://c1.staticflickr.com/3/2857/33359012014_37ebd3c8e4_c.jpg
 14. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7 ii l Zuiko 28/2.8 MC...

  A7 ii l Zuiko 28/2.8 MC
  https://c1.staticflickr.com/3/2873/33936200596_2d7ab04d55_c.jpg
 15. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7ii l Summilux-R 50mm...

  A7ii l Summilux-R 50mm
  https://c1.staticflickr.com/3/2949/33425070021_847478af14_c.jpg
 16. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7ii l APO-Summicron-M 90/2.0...

  A7ii l APO-Summicron-M 90/2.0
  https://c1.staticflickr.com/3/2883/33284107536_39f104b1f8_c.jpg
 17. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7 l Summilux-R 80/1.4...

  A7 l Summilux-R 80/1.4
  https://c1.staticflickr.com/1/695/22747890533_13fe4d9176_c.jpg
 18. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  NEX-6 l Hexanon 135/2.5...

  NEX-6 l Hexanon 135/2.5
  https://farm8.staticflickr.com/7679/16999801950_b66aa68dec_c.jpg
 19. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  A7 l Summicron-R 90...

  A7 l Summicron-R 90
  https://farm8.staticflickr.com/7495/16039095612_34fb5120f4_c.jpg
Hiển thị kết quả từ 1 đến 19 / 19