mới tậu đc OM 100 f2.8, thử hàng luôn:


https://farm9.staticflickr.com/8618/15859215204_afd1502aea_z_d.jpg