Cảm ơn bác rất nhiều, em cũng đang theo dõi em này. Mong bác có thêm cảm nhận của bản thân bác trong các tình huống chụp hình.