Mấy bức ở Thảo Cầm Viên của bác nhìn rất sinh động, và bác xử lý ảnh đẹp