Nói thiệt hồi đó giờ chưa thấy hình nào nhợt nhạt như mấy hình này , cách bố trí không phải nói là đơn giản mà là đơn điệu . Chẳng biết tác giả là đàn ông hay đàn bà ,...