:hug: không biết nhận xét gì...... thằng bé có cái tên giống mình :beer_smile: