"Nếu anh đã chán một mình
Vợ xinh, nhà đẹp, gia đình..em lo"