"Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ về bồ cũ, mất vui cả ngày"