Mình thích chân này vì có thể gắn ngang để quay hoặc chụp góc thẳng đứng từ trên xuống. Ngoài ra còn có thể gỡ ra làm Monopod cũng rất tiện lợi.