Chào mọi người, mình mới qua bên này được 2 tháng, không biết có nhóm VNphoto nào ở Kyoto hay Osaka không? cho mình tham gia với . THx mọi người