Kyoto thì em nhiều ảnh lắm kaka :))

https://farm2.staticflickr.com/1616/24407034249_6d6a75af14_b.jpg
DSC_2802 by hoang nguyen, on Flickr