Vẫn thấy ghê ghê cái cổng kiến trúc lỗ lỗ các bác ạ :8: