Cảm ơn bác Petertruong đã quan tâm. E vừa mới lục lại được vài tấm chụp năm 2019. Toàn là ảnh lễ hội :emlaugh:

Lễ hội Nobunaga, thành phố Gifu. Được tổ chức hàng năm vào thứ Bảy,CN của tuần đầu...