mấy tấm cuối là lá phong hả bác,nhìn yêu quá ! Mùa thu ở đây chắc cực kỳ đẹp