Cho em góp vui cùng các bác :)
Những lần sang Nhật của e toàn đi công tác nên không có nhiều thời gian lượn lờ để chụp được nhiều :(
#430: Một góc Osaka...