Đất nước sương mù đẹp quá ,ước gì có điều kiện đến đó .Thôi thì du lịch qua ảnh của các Bác vậy . Thanks