Ảnh đẹp lắm, đi Nhật sao không tranh thủ lấy 1 em Full Frame 2nd hand ?