Em xin góp vài tấm hình em đo Japan năm ngoái. Thời điểm em đi là cuối tháng 3, đầu tháng tư. Tức là đang spring. Tokyo, Kyoto và Osaka bắt đầu mùa Cherry Blossom. Nhưng ở Hakone trời vẫn tuyết nhiều...