Góp vui với bác hình của trận tuyết vừa rồi, chỗ này là phía sau nhà em.
#239
http://farm8.staticflickr.com/7395/12379980254_4c8d261269_c.jpg

#240...