Như tiêu đề mình cần bán 1 cụ Rồ 2.8E bao gồm đủ cap, bao da, dây da zin và 1 filter vàng.
Máy rất đẹp, sạch sẽ, cơ tốc hoàn hảo, đủ cap zin.
Bao da và dây da khá đẹp, hơn sờn 1 chút.
Filter đẹp,...